Ockelbolokalen | OP Assistans

Ockelbolokalen

På torget framför lokalen finns det handikapparkering.

På vänster sida om entrén finns en rullstolsramp. Entrédörren är försedd med dörröppnare.
Handikapptoalett finns i lokalen.
Vanliga bilparkeringar finns på torget framför lokalen och på vägen direkt utanför lokalen.